• دوره مسابقه: ‫ هر هفته
 • جوایز: ‫ تا 20000 دلار
 • دوره مسابقه: ‫ هر هفته
 • جوایز: ‫ تا 20000 دلار
 • دوره مسابقه: ‫ روزانه
 • جوایز: ‫ صندوق جایزه 300 دلار
 • دوره مسابقه: ‫ هر ماه
 • جوایز: ‫ 1000 دلار جایزه نقدی و ورود به تالار مشاهیر HotForex
 • دوره مسابقه: ‫ دو هفته
 • جوایز: ‫ iPad ، iPhone ، Blackberry یا Galaxy Tab
 • دوره مسابقه: ‫ سالانه
 • جوایز: ‫ استخر جایزه 45000 دلاری
 • دوره مسابقه: ‫ هفتگی
 • جوایز: ‫ استخر جایزه 1500 دلاری
 • دوره مسابقه: ‫ ماه بعد از یک ماه
 • جوایز: ‫ استخر جایزه 55000 دلار
 • دوره مسابقه: ‫ ماهانه
 • جوایز: ‫ استخر جایزه 6000 دلاری
 • دوره مسابقه: ‫ هر 2 هفته
 • جوایز: ‫ استخر جایزه 3000 دلاری
 • دوره مسابقه: ‫ 2019/12/09 - ‫ 2022/12/09
 • جوایز: ‫ فراری F8 تریبوتو
 • دوره مسابقه: ‫ هر 2 هفته
 • جوایز: ‫ 600 دلار جایزه کل